[Văn Khấn] Văn Khấn Gia Tiên

Văn khấn gia tiên là một trong những điều chúng ta thường làm vào các ngày mùng một, rằm. Theo phong tục cổ truyền...

[Văn Khấn] Văn khấn đền Hỏa Thần

Văn khấn đền Hỏa Thần  Nam mô a di Đà Phật!  Nam mô a di Đà Phật!  Nam mô a di Đà Phật! – Con lạy chín phương...

[Văn khấn] Văn khấn Mẫu Đệ Nhị Thượng Ngàn

 Nam mô A Di Đà Phật !  Nam mô A Di Đà Phật !  Nam mô A Di Đà Phật !  Hương từ chúng con dốc lòng...

[Lễ bái] Ý nghĩa và cách sắm lễ vật khi khấn vái tại Đình, Miếu, Đền, Miếu , Phủ

 Theo tập tục văn hoá truyền thống, ở mỗi tỉnh thành, làng, xã Việt Nam đều có các Đình, Đền, Miếu, Phủ là nơi...

[Văn Khấn] Cách sắm lễ và dâng lễ tại chùa

 Chùa là nơi thờ Phật, cũng là nơi sinh hoạt tín ngưỡng công cộng của người Việt Nam từ xưa tới nay. 1) Ý nghĩa.  Chùa...

[Văn khấn] Văn khấn ban Công Đồng

Văn khấn ban Công Đồng  Nam mô a di Đà Phật!  Nam mô a di Đà Phật!  Nam mô a di Đà Phật! - Con lạy chín phương...

[Văn khấn] Văn khấn cầu tài, cầu lộc, cầu bình an ở ban Tam Bảo

Văn khấn cầu tài, cầu lộc, cầu bình an ở ban Tam Bảo  Đức Phật A Di Đà giáo củ cõi cực lạc phương Tây.  Văn...

[Văn khấn] Văn khấn hoá ban thờ thần tài

Nam mô A Di Đà Phật (3 lần) Con lạy chín phương Trời, mười phương Phật Hôm nay là ngày: …. tháng …. năm ………..  20….. Tín chủ...
Loading...