[Thái Dương] Tử Vi Đẩu Số Toàn Thư– Một số luận giải (phần 4)

Tiếp các luận giải về Tử Vi Đẩu Số,bài viết này chúng tôi sẽ luận giải tiếp các sao: Thái Dương, Thiên Lương, Thiên...

Tử Vi Đẩu Số Toàn Thư (Phần 79) – Một số luận giải (phần 3)

Tử Vi Đẩu Số Toàn Thư – Một số luận giải 21. Luận các sao ở các cung các ti sở mà phân biệt phú...

[Sách Tử Vi] Tử Vi Đẩu Số Toàn Thư (Phần 78) – Một số luận giải (phần 2)

16. Luận Kình Đà trùng điệp Như người sinh năm Canh, cung Mệnh an tại Mão, cung Thiên Di tại Dậu, là Mệnh gặp cả...

[Sách Tử Vi] Tử Vi Đẩu Số Toàn Thư (Phần 77 – Bắt đầu quyển 3) – Một số...

TỬ VI ĐẨU SỐ TOÀN THƯ - Quyển tam 1. Đàm tinh yếu luận Khán Thân an Mệnh, Lộc Mã không lạc vào Không Vong, trong...

[Sách Tử Vi, Cung Phúc Đức] Tử Vi Đẩu Số Toàn Thư (Phần 75) – Luận 12 cung –...

44.11 Phúc Đức cung * Tử Vi được an vui hưởng phúc dày. Cùng với Thiên Phủ thì cả đời được cát tường. Cùng với...

[Sách Tử Vi, Cung Điền Trạch] Tử Vi Đẩu Số Toàn Thư (Phần 74) – Luận 12 cung –...

44.10 Điền Trạch cung * Tử Vi chủ điền trạch được thịnh vượng tươi tốt tự tay gây dựng được thêm nhiều đất đai vườn...

[Sách Tử Vi, Cung Quan Lộc] Tử Vi Đẩu Số Toàn Thư (Phần 73) – Luận 12 cung –...

44.9 Quan Lộc cung * Tử Vi miếu vượng gặp Tả Hữu Xương Khúc Khôi Việt thì tước vị được phong hầu phong bá. Thêm...

[Sách Tử Vi, Cung Nô Bộc] Tử Vi Đẩu Số Toàn Thư (Phần 72) – Luận 12 cung –...

44.8 Nô Bộc cung * Có Tử Vi thì nô bộc có năng lực và đắc lực khiến cho chủ được vượng mà sinh tài....

[Sách Tử Vi, Cung Thiên Di] Tử Vi Đẩu Số Toàn Thư (Phần 71) – Luận 12 cung –...

44.7 Thiên Di cung * Tử Vi cùng Tả Hữu thì ra ngoài được quý nhân phò trợ mà phát phúc. Cùng Thiên Phủ đồng...

[Sách Tử Vi, Cung Tật Ách] Tử Vi Đẩu Số Toàn Thư (Phần 70) – Luận 12 cung –...

44.6 Tật Ách cung Trước khán Mệnh cung xem tinh diệu có lạc hãm, có thêm Kình Đà Linh Hỏa Không Kiếp Hóa Kị thủ...

[Sách Tử Vi, Cung Tài Bạch] Tử Vi Đẩu Số Toàn Thư (Phần 69) – Luận 12 cung –...

44.5 Tài Bạch cung * Có Tử Vi thì được tiền đầy rương, thóc đầy bồ, thêm tứ sát Kiếp Không thì không được vượng....

[Sách Tử Vi, Cung Phu Thê] Tử Vi Đẩu Số Toàn Thư (Phần 67) – Luận 12 cung –...

44.3 Phu Thê cung * Có Tử Vi ở Phu Thê cung thì kết hôn muộn, hòa hợp tới già, người phối ngẫu có cá...
Loading...