[Tử vi – Khoa học huyền bí kỳ 31] Kinh nghiệm tử vi: Phá Quân Thìn đụng Phá Quân...

Kể lại câu chuyện này, tôi chỉ có ý muốn nêu rõ một vài nhận xét trong việc xem tướng số. Bởi vì có...

[Tử vi – Khoa học huyền bí kỳ 30] Tạp ghi về sao Đào hoa

Mỗi khi coi Tử-vi cho ai mà thấy sao Đào Hoa cư Mạng là tôi nhớ tới một mẫu chuyện vừa sai lầm, vừa...

[Tử vi – Khoa học huyền bí kỳ 29] Chế tạo lá số để hỏi vợ

Trong 1 dịp khác, tôi kể truyện cho Thi Thi nghe về làng Hàng thiện. Hồi xưa làng này có mấy ông thầy bói...

Chế tạo lá số Tử vi rồi lấy thai nhi ra đúng giờ thì sao?

Chế tạo lá số Tử vi rồi lấy thai nhi ra đúng giờ nhưng sinh non thì số mệnh có đúng không? Trong họ tôi...

[Khoa học huyền bí] Nguyên lý căn bản nào để đoán đúng một lá số tử vi

Bài viết dưới đây sẽ cung cấp cho bạn đọc những nguyên lý căn bản để đoán đúng một lá số tử vi.  I. Mối...

[Tử vi – Khoa học huyền bí kỳ 26] Mệnh – Viên có chính tinh mà kể như không...

Chúng tôi xin thanh minh rằng khi viết bài này chúng tôi không hề có ý bênh vực riêng cụ BaLa, mà chỉ nhằm...

[Tử vi – Khoa học huyền bí] Những điều phức tạp về Mệnh Vô chính diệu

Trong nhiều sách Tử Vi, cũng như trên tờ giai phẩm KHHB này đã có nhiều lần bàn về “MỆNH VÔ CHÍNH DIỆU”; nhưng...

[Tử vi – Khoa học huyền bí kỳ 24] Kinh nghiệm quan trọng về Tuần Triệt trong giải đoán...

Người mà Mệnh, Thân có Tuần (hay Triệt) đến đại hạn gặp Triệt (hay Tuần) thì được mở ra, trở nên khấm khá Nhiều trường...

[Tử vi – Khoa học huyền bí kỳ 23] Luật thừa trừ của định mệnh

Luật thừa trừ của định mệnh sẽ như thế nào? Xin mời quý bạn đọc theo dõi bài viết dưới đây: Tuần trước tôi có việc...

[Tử vi – Khoa học huyền bí kỳ 22] Số mệnh là số mệnh hay “Đức năng thắng số”?

Số mệnh con người do đâu? Nghiệp và Nhân quả. Cải số mệnh được không? Muốn cải số mệnh phải làm sao? Vài trường...

[Tử vi – Khoa học huyền bí kỳ 21] Sao Thiên Mã tại Mệnh Thân

SAO THIÊN MÃ TẠI MỆNH, THÂN MỘT YẾU TỐ RẤT QUAN TRỌNG ĐỂ XÁC ĐỊNH VỀ CÔNG DANH TRONG ĐỜI Trần Việt Sơn Có thể người...

[Tướng số- Khoa học huyền bí kỳ 20] Tướng pháp bí truyền bàn về kiểu mắt

MẮT LÁ RĂM: – Xin xem bài MẮT PHƯỢNG: – Xin xem bài MẮT HỔ: - Khuôn mắt nhỏ và tròn, mi cao nhọn, nhìn thẳng...
Loading...