[TỬ VI TINH ĐIỂN] Tử vi tinh điển

Luận về các sao trong tử vi. Lời nói đầu: Bước sang thế kỷ 21, nói chuyện số mệnh có phải là lỗi thời...

[Sách Tử vi] Đạo Tàng Tử Vi Đẩu Số (phần 1)

07/13/2012 — Trần Nhật Thàn 紫微斗數卷之一 ( 道藏 36-491) Tử vi đấu sổ quyển chi nhất ( đạo tàng 36-491) 紫微斗數卷之一 Tử vi đấu sổ quyển chi nhất 論次序 Luận...

[Sách Tử vi] Đạo Tàng Tử Vi Đẩu Số (phần 2)

紫微斗數卷之二 ( 道藏 36-507) Tử vi đấu sổ quyển chi nhị ( đạo tàng 36-507) 紫微斗數卷之二 Tử vi đấu sổ quyển chi nhị 太乙金井局陰陽玄妙論 Thái ất kim tỉnh cục...

[Sách Tử Vi] Đạo Tàng Tử Vi Đẩu Số (phần 3)

紫微斗數卷之三 (道藏 36-519) Tử vi đấu sổ quyển chi tam (đạo tàng 36-519) 紫微斗數卷之三 Tử vi đấu sổ quyển chi tam 貫索星, 名日寶藏, 連索之神, 曰: 橫財勾絞 長繩天赦天赦天羅計都. 此星八名,...

[Tử Vi] Thêm một số luận giải hay

* Tham Lang cư Thê * Liêm, Tham Tị, Hợi * Đào, Hồng, Hình, Riêu Trong KHHB Xuân Quý Sửu tôi đã có dịp kể vài...

[Sấm Trạng Trình] Sấm Trạng Trình toàn tập: Phần 9 – Bản Nôm Nguyễn Văn Sâm

Bản Nôm Nguyễn Văn Sâm  1. Nước Nam thường có thánh tài Sơn hà vững đặt mấy ai rõ ràng Kia Nhị thủy nọ Đảo sơn Bãi ngọc...

[Sấm Trạng Trình] Sấm Trạng Trình toàn tập: Phần 8 – Bản Minh Điền

Bản Minh Điền  Vì sao có quyển sấm nầy ra đời ? - Không dám vọng ngữ , quyển sấm nầy cần phải ra đời...

[Sấm Trạng Trình] Sấm Trạng Trình toàn tập: Phần 7 – Bản Trịnh Vân Thanh

Bản Trịnh Vân Thanh CẢM ĐỀ Nguyễn Bỉnh Khiêm 1- Thanh nhàn vô sự là tiên Năm hồ phong nguyệt ruổi thuyền buông chơi Cơ tạo hoá Phép đổi...

[Sấm Trạng Trình] Sấm Trạng Trình toàn tập: Phần 6 – Bản Anh Phương

Bản sấm ký Anh Phương CẢM ĐỀ 1. Thanh nhàn vô sự là tiên, Năm hồ phong nguyệt ruổi thuyền buông chơi. Cơ tạo hóa, Phép đổi dời, Ðầu...

[Sấm Trạng Trình] Sấm Trạng Trình toàn tập: Phần 5 – Bản Hương Sơn

Bản sấm ký Hương Sơn Bản này gồm nhiều nhiều bài thơ, khởi dầu ghi là có ngạn rằng, có thơ rằng. Để tiện...

[Sấm Trạng Trình] Sấm Trạng Trình toàn tập: Phần 4 – Bản Sở Cuồng và Bản Mai Lĩnh

Bản sấm ký của Sở Cuồng Lê Dư và Mai Lĩnh 1. Vận lành mừng gặp tiết lành Thấy trong quốc ngữ tập tành nên...

[Sấm Trạng Trình] Sấm Trạng Trình toàn tập: Phần 3 – Bản Sơn Trung

LỜI NÓI ĐẦU Đây là bản nôm tìm thấy trong thư viện cụ nghè Nguyễn Văn Bân ( 1868- 1937.) Cụ nghè Nguyễn Văn Bân,...
Loading...