[Khổng Minh Thần Toán] Cách lấy quẻ và lời giải 384 quẻ

0
4701

秘 本 諸 葛 神 數

BÍ BẢN GIA CÁT THẦN SỐ

本篇相傳為漢諸葛武侯所作, 共有三百八十四簽,按三百八十四爻, 其中句法,長短不一,寓意深遠,變化無窮,判斷吉凶, 如應斯響,惟願占者誠心禱告,無不靈驗如神,慎勿以兒戲為之,致損此書之價值也。 本篇相伝為漢諸葛武侯所作,共有三百八十四簽,按三百八十四爻,其中句法,長短不一,寓意深遠,變化無窮,判斷吉兇,如應廝響,惟愿佔者誠心禱告,無不靈驗如神,愼勿以儿戲為之,緻損此書之价值也。

Bản sách này được truyền lại từ vị Gia Cát Võ Hầu đời Hán sáng tác.

Có tất cả ba trăm tám mươi bốn lời giải từ 384 hào

Những câu đoán dài ngắn không đều nhau, ý nghĩa thâm sâu biến hóa vô cùng

Phán đoán việc lành dữ ứng với cảm xúc khi cầu nguyện

Cần phải thành tâm khẩn cầu thì mới linh nghiệm như thần

Xin tôn trọng kẻo mất giá trị của thư sách này!

[indeed-social-locker sm_list=’fb’ sm_template=’ism_template_2′ sm_list_align=’horizontal’ sm_display_counts=’true’ sm_display_full_name=’false’ locker_template=5 sm_d_text='<h2>Xin vui lòng chia sẻ để xem đầy đủ!</h2><p>Xin các bạn phát tâm chia sẻ để giúp cho chúng mình thêm động lực phát triển! Xin cám ơn!</p>’ ism_overlock=’opacity’ ]

[gpp_box color=”blue” url=”#” title=”themes” icon_left=”twitter” target=”_blank” size=”small” display=”block”]Cách thức tiến hành[/gpp_box]

Đầu tiên, các bạn thắp 3 nén nhang, mắt nhắm tĩnh lặng, lòng thành tâm cầu khấn:

“NAM MÔ TIÊN SƯ TỔ SƯ – TAM GIÁO ĐẠO SƯ, NGŨ ĐẠI DỊCH TỔ, THƯỢNG CỔ THÁNH HIỀN

KHẨN THỈNH HÁN TRIỀU QUÂN SƯ GIA CÁT VÕ HẦU KHỔNG MINH ĐẠI THÁNH” HIỂN LINH CHỨNG GIÁM CHO:

(3 lần)

Đệ tử tên…………tuổi ……..ngụ tại …………………………… cúi xin Ngài giáng lâm cho con 1 quẻ về việc ……………..”

Sau đó viết 3 nhóm số nhỏ dưới 100 bất kỳ do mình tự nghĩ ra

(Hoặc lấy bút gạch các vạch ngắn thành 3 dòng hay cột, sau đó đếm các vạch cũng tính chia làm 3 nhóm).

Nhóm đầu chia cho 8 lấy số dư làm quẻ Thượng

Nhóm 2 chia cho 8 lấy số dư làm quẻ Hạ

Nhóm 3 chia cho 6 lấy số dư làm hào động

Ví dụ:

75, 47, 58

1) 75:8 dư 3. Quẻ thượng là Ly

2) 47:8 dư 7. Quẻ Hạ là Cấn

3) 58:6 dư 4. Động hào 4

Ta có quẻ sau:

Ly/Cấn động hào 4. Là Hỏa Sơn Lữ, động hào 4. Tra Khổng Minh Thần Toán để giải.

Theo số sau: Chu Dịch Quái số (là số trong Tiên thiên bát quái đồ):

[gpp_box color=”blue” url=”#” title=”themes” icon_left=”twitter” target=”_blank” size=”small” display=”block”]Xem số quẻ dựa vào việc tính Hào động, Quẻ thượng và Quẻ hạ ở trên[/gpp_box]

[CP_CALCULATED_FIELDS id=”6″]

[gpp_box color=”blue” url=”#” title=”themes” icon_left=”twitter” target=”_blank” size=”small” display=”block”]Chọn quẻ để xem giải đoán[/gpp_box]

[/indeed-social-locker]