Xem tử vi 2015 các tuổi

Chi Tuổi âm lịch Dương lịch Nam mạng Nữ mạng
ty xem tử vi 2015 các tuổi
Bính Tý 20 19/02/1996 06/02/1997 Tử vi 2015 Bính Tý nam mạng Tử vi 2015 Bính Tý nữ mạng
Giáp Tý 32 02/02/1984 20/01/1985 Tử vi 2015 Giáp Tý nam mạng Tử vi 2015 Giáp Tý nữ mạng
Nhâm Tý 44 15/02/1972 02/02/1973 Tử vi 2015 Nhâm Tý nam mạng Tử vi 2015 Nhâm Tý nữ mạng
Canh Tý 56 28/01/1960 14/02/1961 Tử vi 2015 Canh Tý nam mạng Tử vi 2015 Canh Tý nữ mạng
Mậu Tý 68 10/02/1948 28/01/1949 Tử vi 2015 Mậu Tý nam mạng Tử vi 2015 Mậu Tý nữ mạng
ox xem tử vi 2015 các tuổi
Sửu
Đinh Sửu 19 07/02/1997 27/01/1998 Tử vi 2015 Đinh Sửu nam mạng Tử vi 2015 Đinh Sửu nữ mạng
Ất Sửu 31 21/01/1985 08/02/1986 Tử vi 2015 Ất Sửu nam mạng Tử vi 2015 Ất Sửu nữ mạng
Quý Sửu 43 03/02/1973 22/01/1974 Tử vi 2015 Quý Sửu nam mạng Tử vi 2015 Quý Sửu nữ mạng
Tân Sửu 55 15/02/1961 04/02/1962 Tử vi 2015 Tân Sửu nam mạng Tử vi 2015 Tân Sửu nữ mạng
Kỷ Sửu 67 29/01/1949 16/02/1950 Tử vi 2015 Kỷ Sửu nam mạng Tử vi 2015 Kỷ Sửu nữ mạng
tiger xem tử vi 2015 các tuổi
Dần
Mậu Dần 18 28/01/1998 15/02/1999 Tử vi 2015 Mậu Dần nam mạng Tử vi 2015 Mậu Dần nữ mạng
Bính Dần 30 09/02/1986 28/01/1987 Tử vi 2015 Bính Dần nam mạng Tử vi 2015 Bính Dần nữ mạng
Giáp Dần 42 23/01/1974 10/02/1975 Tử vi 2015 Giáp Dần nam mạng Tử vi 2015 Giáp Dần nữ mạng
Nhâm Dần 54 05/02/1962 24/01/1963 Tử vi 2015 Nhâm Dần nam mạng Tử vi 2015 Nhâm Dần nữ mạng
Canh Dần 66 17/02/1950 05/02/1951 Tử vi 2015 Canh Dần nam mạng Tử vi 2015 Canh Dần nữ mạng
mao xem tử vi 2015 các tuổi
Mão
Kỷ Mão 17 16/02/1999 04/02/2000 Tử vi 2015 Kỷ Mão nam mạng Tử vi 2015 Kỷ Mão nữ mạng
Đinh Mão 29 29/01/1987 16/02/1988 Tử vi 2015 Đinh Mão nam mạng Tử vi 2015 Đinh Mão nữ mạng
Ất Mão 41 11/02/1975 30/01/1976 Tử vi 2015 Ất Mão nam mạng Tử vi 2015 Ất Mão nữ mạng
Quý Mão 53 25/01/1963 12/02/1964 Tử vi 2015 Quý Mão nam mạng Tử vi 2015 Quý Mão nữ mạng
Tân Mão 65 06/02/1951 26/01/1952 Tử vi 2015 Tân Mão nam mạng Tử vi 2015 Tân Mão nữ mạng
thin xem tử vi 2015 các tuổi
Thìn
Mậu Thìn 28 17/02/1988 05/02/1989 Tử vi 2015 Mậu Thìn nam mạng Tử vi 2015 Mậu Thìn nữ mạng
Bính Thìn 40 31/01/1976 17/02/1977 Tử vi 2015 Bính Thìn nam mạng Tử vi 2015 Bính Thìn nữ mạng
Giáp Thìn 52 13/02/1964 31/01/1965 Tử vi 2015 Giáp Thìn nam mạng Tử vi 2015 Giáp Thìn nữ mạng
Nhâm Thìn 64 27/01/1952 13/02/1953 Tử vi 2015 Nhâm Thìn nam mạng Tử vi 2015 Nhâm Thìn nữ mạng
tyj xem tử vi 2015 các tuổi
Tỵ
Kỷ Tỵ 27 06/02/1989 26/01/1990 Tử vi 2015 Kỷ Tỵ nam mạng Tử vi 2015 Kỷ Tỵ nữ mạng
Đinh Tỵ 39 18/02/1977 06/02/1978 Tử vi 2015 Đinh Tỵ nam mạng Tử vi 2015 Đinh Tỵ nữ mạng
Ất Tỵ 51 01/02/1965 20/01/1966 Tử vi 2015 Ất Tỵ nam mạng Tử vi 2015 Ất Tỵ nữ mạng
Quý Tỵ 63 14/02/1953 02/02/1954 Tử vi 2015 Quý Tỵ nam mạng Tử vi 2015 Quý Tỵ nữ mạng
ngo xem tử vi 2015 các tuổi
Ngọ
Canh Ngọ 26 27/01/1990 14/02/1991 Tử vi 2015 Canh Ngọ nam mạng Tử vi 2015 Canh Ngọ nữ mạng
Mậu Ngọ 38 07/02/1978 27/01/1979 Tử vi 2015 Mậu Ngọ nam mạng Tử vi 2015 Mậu Ngọ nữ mạng
Bính Ngọ 50 21/01/1966 08/02/1967 Tử vi 2015 Bính Ngọ nam mạng Tử vi 2015 Bính Ngọ nữ mạng
Giáp Ngọ 62 03/02/1954 23/01/1955 Tử vi 2015 Giáp Ngọ nam mạng Tử vi 2015 Giáp Ngọ nữ mạng
Shio_Kambing xem tử vi 2015 các tuổi
Mùi
Tân Mùi 25 15/02/1991 03/02/1992 Tử vi 2015 Tân Mùi nam mạng Tử vi 2015 Tân Mùi nữ mạng
Kỷ Mùi 37 28/01/1979 15/02/1980 Tử vi 2015 Kỷ Mùi nam mạng Tử vi 2015 Kỷ Mùi nữ mạng
Đinh Mùi 49 09/02/1967 28/01/1968 Tử vi 2015 Đinh Mùi nam mạng Tử vi 2015 Đinh Mùi nữ mạng
Ất Mùi 61 24/01/1955 11/02/1956 Tử vi 2015 Ất Mùi nam mạng Tử vi 2015 Ất Mùi nữ mạng
monkey xem tử vi 2015 các tuổi
Thân
Nhâm Thân 24 04/02/1992 22/01/1993 Tử vi 2015 Nhâm Thân nam mạng Tử vi 2015 Nhâm Thân nữ mạng
Canh Thân 36 16/02/1980 04/02/1981 Tử vi 2015 Canh Thân nam mạng Tử vi 2015 Canh Thân nữ mạng
Mậu Thân 48 29/01/1968 15/02/1969 Tử vi 2015 Mậu Thân nam mạng Tử vi 2015 Mậu Thân nữ mạng
Bính Thân 60 12/02/1956 30/01/1957 Tử vi 2015 Bính Thân nam mạng Tử vi 2015 Bính Thân nữ mạng
dau xem tử vi 2015 các tuổi
Dậu
Quý Dậu 23 23/01/1993 09/02/1994 Tử vi 2015 Quý Dậu nam mạng Tử vi 2015 Quý Dậu nữ mạng
Tân Dậu 35 05/02/1981 24/01/1982 Tử vi 2015 Tân Dậu nam mạng Tử vi 2015 Tân Dậu nữ mạng
Kỷ Dậu 47 16/02/1969 05/02/1970 Tử vi 2015 Kỷ Dậu nam mạng Tử vi 2015 Kỷ Dậu nữ mạng
Đinh Dậu 59 31/01/1957 17/02/1958 Tử vi 2015 Đinh Dậu nam mạng Tử vi 2015 Đinh Dậu nữ mạng
dog xem tử vi 2015 các tuổi
Tuất
Giáp Tuất 22 10/02/1994 30/01/1995 Tử vi 2015 Giáp Tuất nam mạng Tử vi 2015 Giáp Tuất nữ mạng
Nhâm Tuất 34 25/01/1982 12/02/1983 Tử vi 2015 Nhâm Tuất nam mạng Tử vi 2015 Nhâm Tuất nữ mạng
Canh Tuất 46 06/02/1970 26/01/1971 Tử vi 2015 Canh Tuất nam mạng Tử vi 2015 Canh Tuất nữ mạng
Mậu Tuất 58 18/02/1958 07/02/1959 Tử vi 2015 Mậu Tuất nam mạng Tử vi 2015 Mậu Tuất nữ mạng
Bính Tuất 70 02/02/1946 21/01/1947 Tử vi 2015 Bính Tuất nam mạng Tử vi 2015 Bính Tuất nữ mạng
hoi xem tử vi 2015 các tuổi
Hợi
Ất Hợi 21 31/01/1995 18/02/1996 Tử vi 2015 Ất Hợi nam mạng Tử vi 2015 Ất Hợi nữ mạng
Quý Hợi 33 13/02/1983 01/02/1984 Tử vi 2015 Quý Hợi nam mạng Tử vi 2015 Quý Hợi nữ mạng
Tân Hợi 45 27/01/1971 14/02/1972 Tử vi 2015 Tân Hợi nam mạng Tử vi 2015 Tân Hợi nữ mạng
Kỷ Hợi 57 08/02/1959 27/01/1960 Tử vi 2015 Kỷ Hợi nam mạng Tử vi 2015 Kỷ Hợi nữ mạng
Đinh Hợi 69 22/01/1947 09/02/1948 Tử vi 2015 Đinh Hợi nam mạng Tử vi 2015 Đinh Hợi nữ mạng
Loading...